Όροι και προϋποθέσεις

  • Home
  • Όροι και προϋποθέσεις

1. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
2. Όλα τα υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, να αντιγραφούν ή να απομιμηθούν για εμπορικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την Antonis K. Karas & Co.
3. Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας προορίζονται να παρέχουν γενικές πληροφορίες και δεν αποτελούν νομικές συμβουλές και πρέπει να αναζητηθούν συγκεκριμένες νομικές συμβουλές από εξειδικευμένο Δικηγόρο.
4. Η Antonis K. Karas & Co. δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, άμεσα ή επακόλουθα που προκύπτουν από τη χρήση της.
5. Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου δεν αποτελούν σιωπηρούς συμβατικούς όρους. Τα δικαιώματα του καταναλωτή δεν επηρεάζονται.
6. Επιτρέπονται οι σύνδεσμοι προς αυτόν τον ιστότοπο, υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος της Antonis K. Karas & Co. να αποσύρει ή να παρακρατήσει αυτήν τη συγκατάθεση κατά την απόλυτη κρίση της.
7. Οι παρόντες Όροι και το περιεχόμενο και η χρήση αυτού του ιστότοπου ερμηνεύονται σύμφωνα με και διέπονται από τον Κυπριακό Νόμο.

Η επιχείρησή μας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Πληροφοριών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, για να διασφαλίσει τη μέγιστη ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλείς και εμπιστευτικές.

Διασφάλιση του απορρήτου της μετάδοσης προσωπικών δεδομένων σας

Για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα της μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης.

Τείχος προστασίας

Η πρόσβαση στους διακομιστές μας ελέγχεται από τείχος προστασίας, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από πελάτες / χρήστες, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η πρόσβαση σε συστήματα δεδομένων και βάσεις δεδομένων με εμπιστευτικά δεδομένα και πληροφορίες εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Το σύστημά μας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (το οποίο είναι προκαθορισμένο κατά την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματά μας σάς στέλνουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Οπουδήποτε στον ιστότοπο εισάγετε προσωπικά δεδομένα (κωδικός πρόσβασης, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης των πληροφοριών έως ότου φτάσει στον παραλήπτη που προορίζεται, ο οποίος θα είναι σε θέση να τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί. Κατά την παραγγελία και εάν ο χρήστης / πελάτης είναι συνδεδεμένος με το όνομα χρήστη και τον προσωπικό μας κωδικό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κρυπτογραφείται όλη η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και των συστημάτων μας. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες στο σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησής σας τις κρυπτογραφεί πρώτα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα

Το σύστημά μας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (το οποίο είναι προκαθορισμένο κατά την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματά μας σάς στέλνουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά στοιχεία για εσάς (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αποστολής κ.λπ.) κατά κανόνα για την επεξεργασία των παραγγελιών σας ή για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου προορίζονται αποκλειστικά για αποκλειστικό σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί μας, να βελτιώσουμε την παρεχόμενη υπηρεσία και να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας και ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται από τρίτους (εκτός εάν παρέχονται από το νόμο στις αρμόδιες αρχές).

Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοί μας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Έχει ληφθεί οποιοδήποτε εύλογο μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις μπορεί επίσης να αποκαλυφθούν στις συνδεδεμένες εταιρείες μας προκειμένου να υποστηρίξουν, να προωθήσουν και να εκτελέσουν την επιχειρηματική σας σχέση μαζί μας, αλλά πάντα υπό συνθήκες που διασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται παράνομη επεξεργασία.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας στο μενού επαφών

Ανά πάσα στιγμή, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να αντιταχθεί στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ιστότοπος λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα οδηγία για την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων της ΕΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας