Απασχόληση

Απασχόληση

Περιοχές εργασίας και συμβουλές σχετικά με πτυχές όπως:

  • Αθέμιτη απόλυση
  • Πωλήσεις επιχειρήσεων και σύναψη συμβάσεων
  • Απόλυση
  • Παραβίαση συμβατικών αξιώσεων
  • Ισχυρισμοί για διακρίσεις (φύλο, φυλή, αναπηρία και ηλικία)
  • Κώδικες πρακτικής και πειθαρχικοί κανόνες
  • Εργατικό δυναμικό / συλλογικές συμβάσεις
  • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας και διορισμών συμβούλων
  • Κατάρτιση συμβιβαστικών συμβάσεων / συμφωνιών αποχώρησης
  • Πακέτα αμοιβών και παροχών εργαζομένων και για απάτη εργαζομένων

Contact Us