Νόμος περί μετανάστευσης

Νόμος περί μετανάστευσης

Η ομάδα μας παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με όλα τα θέματα του νόμου περί μετανάστευσης. Το τμήμα συμβουλεύει τόσο μεμονωμένους όσο και εταιρικούς πελάτες.

Οι τομείς εργασίας περιλαμβάνουν:

  • Αιτήσεις ιθαγένειας
  • Κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα
  • Άδειες απασχόλησης
  • Άδειες μόνιμης διαμονής
  • Άδειες μετανάστευσης
  • Θεωρήσεις

Contact Us