Συμβουλές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

 • Home
 • Services
 • Συμβουλές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Συμβουλές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Αντώνης Κ. Καράς L.L.C. ομάδα έμπειρων νομικών και επιχειρηματικών επαγγελματιών μπορεί να σας βοηθήσει με όλα τα νομικά και ρυθμιστικά θέματα σε τραπεζικές, επενδυτικές υπηρεσίες, ρύθμιση κεφαλαιαγορών και στον τομέα των κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων εγχώριων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών επενδύσεων

Κανονισμός τραπεζών

Προσφέρουμε νομικές συμβουλές και υποστήριξη για την επίτευξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που ισχύει για τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως:

 • Ο Κυπριακός Τραπεζικός Νόμος, ο Νόμος περί Υπηρεσιών Πληρωμών, ο Νόμος περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, ο Νόμος περί Μεταφοράς Τραπεζικών Δανείων και ο Νόμος περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • οι οδηγίες, οι κανονισμοί και οι οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
 • το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για το ρυθμιστικό κεφάλαιο
 • Η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση τραπεζών, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο

Οι τομείς εργασίας περιλαμβάνουν:

 • κανονισμός για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις κεφαλαιαγορές
 • συμβουλευτική, εγκατάσταση και συντήρηση κεφαλαίων και συλλογικών επενδύσεων
 • καθιέρωση και οργάνωση επιλογών, επιτρέποντας στους πελάτες να λαμβάνουν καλά γνώσεις αποφάσεων
 • απόκτηση της απαιτούμενης κανονιστικής άδειας από την ΕΚΚ, που ασχολείται με όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την προετοιμασία και την κατάθεση της αίτησης έως τη χορήγηση της κανονιστικής έγκρισης
 • τρέχουσες νομικές και φορολογικές συμβουλές

Contact Us