Τραπεζικά και οικονομικά

Τραπεζικά και οικονομικά

Η εξειδικευμένη ομάδα μας στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα είναι πλήρως εξοπλισμένη με τις γνώσεις των εθνικών και διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Μέσω της στρατηγικής και της εξειδίκευσης, οι νομικοί μας σύμβουλοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν στους πελάτες μας συμβουλές για την αντιμετώπιση ζητημάτων και πολυπλοκότητας που ενσωματώνονται στο σύγχρονο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο.

Οι νομικές μας συμβουλές αφορούν τραπεζικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές:

  • τεκμηρίωση για δάνεια μεμονωμένου δανειστή και κοινοπρακτικά δάνεια
  • τεκμηρίωση ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων για περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις εταιρειών, ομόλογα, δεσμεύσεις μετοχών και εκχωρήσεις δικαιωμάτων
  • αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων και εξασφαλίσεων
  • αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρεών
  • χρηματοδότηση έργου και χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων
  • κατασκευή και χρηματοδότηση έργων. χρηματοδοτική μίσθωση
  • αποζημιώσεις και εγγυήσεις
  • συμμόρφωση με την καταχώριση χρεώσεων
  • νομικές γνώμες και νομική δέουσα επιμέλεια

Contact Us